Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

HatabayOtelcilikTur.Tic.İşl.Ltd.Şti.

HizmetSahasındaYerAlanGüvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Hatabay Otelcilik Tur. Tic. İşl. Ltd. Şti. (“Lycus Beach Hotel”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Hizmet sahamızın dış cephesinde, resepsiyonda, lobi bölümlerinde, havuz bölümünde, pull bar ve lobi bar bölümlerinde, misafir kat koridorlarında, restaurant bölümlerinde, depoda, plajda ve otel girişinde olmak üzere toplam 48 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik ve teknik birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Okurcalar Mah. 1021     Sok.     No:4     Alanya/Antalya     adresine     yazılı     olarak     gönderebilir     veya

kvkk@lycusbeach.com e-posta adresine iletebilirsiniz.